Mirella
Onderneemster

Het Werken, Ondernemen & Stage Tegelijk-project is, als uitstapprogramma, goed te combineren met de opleiding vakman ondernemer. Tijdens de opleiding vakman ondernemer leer je hoe jij een goed beleid samenstelt en vastlegt in een ondernemingsplan. Je maakt het beleid voor de marketing, in- en verkoop, het personeel en het geld. Vervolgens kun je, via Wij Willen Woest.nl, de theorie hier omzetten in de praktijk.

Yoanna
Onderneemster

Jij voert jouw werkzaamheden uit binnen jouw eigen onderneming en bent verantwoordelijk voor eigen geld en risico. De onderneming kan worden gevoerd binnen verschillende branches en sectoren. Jij kunt gewoonweg als ZZP’er werken in combinatie met jouw studie of studeren in combinatie met jouw werk, ongeacht jouw ambacht. Wij Willen Woest.nl biedt hiertoe de faciliteiten, maar geeft je daarbij voldoende keuzevrijheid.